รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2560
ห้อง ม.2/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
อา
3
4
5
6
พฤ
7
8
9
อา
10
11
12
13
พฤ
14
15
16
อา
17
18
19
20
พฤ
21
22
23
อา
24
25
26
27
พฤ
28
29
30
อา
31
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายณัฐนนท์ ทรงพรม     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:11 16:06     ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:13 7:12 ขาด     7:06 4 2 15 0 0
  2. เด็กชายณัฐนนท์ ทรงพรม     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 16:11 16:06     ขาด 7:05 ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด 7:13 7:12 ขาด     7:06 4 2 15 0 0
  3. เด็กชายณัฐนนท์ ศรีเจริญ     - - 7:39 7:38 7:37     ขาด 7:36 ขาด 7:37 16:11     ขาด 7:40 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:38 7:39 ขาด ขาด     7:38 9 1 9 0 0
  4. เด็กชายตะวัน นวลดี     - - 7:34 7:37 7:33     ขาด 7:32 7:34 7:32 ขาด     ขาด 7:33 ขาด 7:24 ขาด     ขาด 7:35 7:32 7:32 ขาด     7:38 12 0 7 0 0
  5. เด็กชายทินภัทร์ จิวัฒนาไพบูลย์     - - ขาด 16:10 7:28     ขาด 7:28 16:13 7:27 ขาด     ขาด 16:10 ขาด 7:31 ขาด     16:07 7:32 7:32 7:34 ขาด     7:31 8 4 7 0 0
  6. เด็กชายธนทัต กลิ่นประชุม     - - 7:52 7:34 7:34     ขาด 7:28 7:44 7:39 16:18     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:39 ขาด 7:27 ขาด     7:31 9 1 9 0 0
  7. เด็กชายธนภัทร ปุญสิริ     - - 7:39 ขาด ขาด     ขาด 7:41 7:39 7:37 16:05     ขาด 7:37 ขาด 7:36 ขาด     ขาด 7:40 7:37 7:37 ขาด     7:40 10 1 8 0 0
  8. เด็กชายธนวัฒน์ กรุทวงษ์     - - 7:12 7:08 7:10     ขาด 7:12 7:12 7:19 16:09     ขาด 7:21 ขาด 7:15 ขาด     15:19 7:24 7:25 7:21 ขาด     7:18 12 2 5 0 0
  9. เด็กชายธนาวุฒิ รัชนีกร     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 15:31 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 1 20 0 0
  10. เด็กชายธนาวุฒิ รัชนีกร     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด 15:31 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 0 1 20 0 0
  11. เด็กชายนพอนันต์ คล้ายสังข์     - - 7:20 7:17 7:17     ขาด 7:18 7:17 7:15 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:19 7:16 ขาด 7:19 ขาด     ขาด 8 1 10 0 0
  12. เด็กชายภัทรพงษ์ ลิ้มธนกิจ     - - 7:20 7:22 7:06     ขาด 7:34 7:17 7:17 16:06     ขาด 7:13 ขาด 15:31 ขาด     ขาด 7:24 7:13 7:29 ขาด     7:15 11 2 6 0 0
  13. เด็กชายรัฐภูมิ เถื่อนน้อย     - - 7:49 6:57 7:11     ขาด 7:31 7:36 7:46 16:18     ขาด 7:43 ขาด 7:46 ขาด     15:58 7:45 7:44 7:41 ขาด     7:38 12 2 5 0 0
  14. เด็กชายวรธน ข้องม่วง     - - 7:36 7:37 7:26     ขาด 7:28 7:28 7:37 16:09     ขาด 7:26 ขาด 7:37 ขาด     15:22 7:35 7:31 7:34 ขาด     ขาด 11 2 6 0 0
  15. เด็กชายวรัญญู มาตรวิจิตร     - - 7:40 16:11 7:42     ขาด 7:48 7:51 7:33 16:17     ขาด 7:41 ขาด 7:50 ขาด     ขาด 7:49 7:57 7:55 ขาด     7:45 11 2 6 0 0
  16. เด็กชายวิศรุต วิริยะ     - - ขาด 7:41 6:57     ขาด 6:57 ขาด 7:02 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     16:38 7:04 ขาด 7:02 ขาด     7:11 7 1 11 0 0
  17. เด็กชายศุภณัฐ การะเวก     - - 7:20 7:17 7:17     ขาด 7:18 7:18 7:15 ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     15:19 7:16 ขาด 7:19 ขาด     7:26 9 1 9 0 0
  18. เด็กชายศุภวัฒน์ ใจมา     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:19 ขาด     7:26 3 0 18 0 0
  19. เด็กชายศุภวัฒน์ ใจมา     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:15 ขาด 7:19 ขาด     7:26 3 0 18 0 0
  20. เด็กชายศุภวิชญ์ อรุณแสงศิลป์     - - 7:00 7:06 7:01     ขาด 7:03 7:01 7:00 16:06     ขาด 7:06 ขาด 15:31 ขาด     15:19 7:03 7:03 7:02 ขาด     7:07 11 3 5 0 0
  21. เด็กชายอริญชย์ สุนทรนุช     - - 7:29 7:30 7:28     ขาด 7:27 7:26 7:34 ขาด     ขาด 7:28 ขาด 7:31 ขาด     15:19 7:34 7:37 7:36 ขาด     7:32 12 1 6 0 0
  22. เด็กหญิงจารุวรรณ ธาระนิธิ     - - 7:43 7:12 7:13     ขาด 7:12 7:17 7:12 16:14     ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:17 7:14 ขาด     7:19 11 1 7 0 0
  23. เด็กหญิงชคภร ไม้เลี้ยง     - - 7:14 7:12 7:13     ขาด 7:12 7:17 7:12 16:14     ขาด 7:12 ขาด ขาด ขาด     ขาด 7:12 7:17 7:14 ขาด     7:19 11 1 7 0 0
  24. เด็กหญิงฐิติยา ทองสุข     - - 7:25 7:21 7:21     ขาด 7:23 7:25 7:23 ขาด     ขาด 7:27 ขาด 15:53 ขาด     ขาด 7:27 7:36 7:32 ขาด     7:21 11 1 7 0 0
  25. เด็กหญิงณัฐวรรณ แถลงกิจ     - - 7:33 7:35 7:36     ขาด 7:32 7:38 7:36 16:07     ขาด 7:43 ขาด 15:37 ขาด     15:55 7:39 7:37 7:38 ขาด     7:34 11 3 5 0 0
  26. เด็กหญิงธนภรณ์ เพ็ชรพ่วงพันธุ์     - - 7:10 7:34 7:27     ขาด 7:25 7:32 7:19 16:14     ขาด 7:33 ขาด 15:14 ขาด     ขาด 7:12 ขาด 7:31 ขาด     7:29 10 2 7 0 0
  27. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์     - - 7:33 7:35 7:36     ขาด 7:32 7:38 7:36 ขาด     ขาด 7:43 ขาด ขาด ขาด     15:55 7:39 7:37 7:38 ขาด     7:34 11 1 7 0 0
  28. เด็กหญิงธิญาดา จันทร์เรืองรอง     - - 7:34 7:31 7:32     ขาด 7:30 7:30 7:34 16:07     ขาด 7:29 ขาด 7:35 ขาด     ขาด 7:31 7:35 7:30 ขาด     7:28 12 1 6 0 0
  29. เด็กหญิงนิรัชพร คำหรรษา     - - 7:50 7:48 7:26     ขาด 7:46 7:44 7:47 16:07     ขาด 7:49 ขาด 7:24 ขาด     ขาด 7:44 ขาด 16:11 ขาด     7:50 10 2 7 0 0
  30. เด็กหญิงพิมลวรรณ ศรีคำทา     - - ขาด 7:16 7:17     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด     ขาด 2 0 17 0 0
  31. เด็กหญิงวรกมล ธรรมโหร     - - 7:32 7:28 7:35     ขาด 16:10 7:31 16:12 16:06     ขาด ขาด ขาด 7:29 ขาด     ขาด 7:26 7:31 7:35 ขาด     7:10 9 3 7 0 0
  32. เด็กหญิงสุภาพร ปรางสร     - - 7:33 7:33 7:31     ขาด 7:27 7:29 7:33 ขาด     ขาด 7:35 ขาด 7:32 ขาด     ขาด 7:33 7:31 7:29 ขาด     7:28 12 0 7 0 0
  33. เด็กหญิงอภิสรา สุขจินดา     - - 7:34 7:31 7:32     ขาด 7:30 7:29 7:33 16:14     ขาด 7:29 ขาด 15:53 ขาด     ขาด 7:31 7:35 7:34 ขาด     7:28 11 2 6 0 0
มา     0 0 24 24 26     0 25 23 25 0     0 22 0 12 0     0 28 22 28 0     28 287
สาย     0 0 0 2 0     0 1 1 3 19     0 1 0 8 0     11 0 0 1 0     0 47
ขาด     6 6 9 7 7     33 7 9 5 14     33 10 33 13 33     22 5 11 4 33     5 305
ลา     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0
ป่วย     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0