รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/07    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกานณรงค์ สุริวงศ์ 7:44 ขาด ขาด - 7:37 7:40 ขาด 7:35 7:28   - 7:34 7:40 7:50 ขาด 7:37   - 7:46 7:36 7:40 ขาด 7:37   - 7:40 7:36 7:42 ขาด ขาด   16 0 7 0 0
  2. เด็กชายรณชัย จันทร์มณี 7:19 ขาด ขาด - ขาด 7:02 7:06 7:03 7:01   - 7:04 7:04 7:08 ขาด 7:01   - 7:03 7:07 7:06 7:04 7:03   - ขาด 7:08 7:04 16:09 7:02   17 1 5 0 0
  3. เด็กชายชิษะณุพงศ์ ขาวโต ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. เด็กชายภูกวิน หมวดเชียงคะ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  5. เด็กชายชนาธิป อินทร์สว่าง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 6:48   - 6:50 6:48 6:49 6:49 6:49   6 0 17 0 0
  6. เด็กชายธนพงศ์ คชายุทธ 7:39 7:35 ขาด - 7:40 7:35 7:08 7:06 7:00   - 7:10 7:09 7:40 ขาด 7:35   - 7:43 7:43 7:46 7:04 6:58   - 7:44 ขาด 7:45 ขาด 7:43   19 0 4 0 0
  7. เด็กชายกฤติน ช้างผึ้ง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:24 7:26 ขาด ขาด   2 0 21 0 0
  8. เด็กชาย่ไกรพ สวยสม 6:44 6:41 ขาด - 6:41 6:44 ขาด 7:26 6:42   - ขาด 6:41 16:06 ขาด 6:43   - 6:42 6:45 16:09 ขาด 6:44   - 6:44 6:42 6:44 6:44 6:48   16 2 5 0 0
  9. เด็กชายทนภัค วิจิตรพานิชกุล 7:23 7:31 ขาด - 7:31 7:35 7:37 7:40 7:36   - 7:35 7:33 7:35 ขาด 7:16   - 7:40 7:40 ขาด ขาด ขาด   - 7:27 7:23 7:26 16:09 7:34   17 1 5 0 0
  10. เด็กชายธนภูมิ สุขเกษม 7:15 7:19 ขาด - 7:17 7:16 7:16 7:22 7:18   - 7:18 7:16 7:20 ขาด 7:13   - 7:18 7:15 7:20 7:19 7:13   - 7:20 7:19 7:16 ขาด 7:17   20 0 3 0 0
  11. เด็กชายศุภกร ธรรมนิมิตโชค ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:35 7:38 ขาด 7:07   - 7:21 7:43 7:35 7:03 7:41   - 7:07 7:40 7:43 ขาด 7:37   12 0 11 0 0
  12. เด็กชายคมคิด เรืองหิรัญวนิช 7:33 7:34 ขาด - 7:10 7:49 7:08 7:27 7:17   - 8:30 8:26 ขาด ขาด 8:24   - ขาด ขาด 7:02 ขาด 7:02   - 7:01 7:04 ขาด ขาด 6:59   15 0 8 0 0
  13. เด็กชายนวพล นาคนิยม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:02 ขาด 7:04 ขาด ขาด   - 7:00 ขาด 7:02 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:00 ขาด 6:59   6 0 17 0 0
  14. เด็กชายนัทธวัฒน์ อ่อนสุวรรณ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  15. เด็กชายเกียรติศักดิ์ จักษุศรี 7:22 7:17 ขาด - 7:21 ขาด 7:25 ขาด ขาด   - 7:26 7:20 7:26 ขาด 7:18   - 7:21 7:18 7:26 7:21 7:20   - ขาด 7:27 7:20 ขาด 7:20   16 0 7 0 0
  16. เด็กชายอนุวัฒ อิ่มสำราญ 6:29 15:42 ขาด - 6:26 6:31 6:29 6:29 6:29   - 6:30 6:28 6:31 ขาด 6:31   - 6:29 6:29 6:32 6:29 6:32   - 6:29 6:31 6:31 16:09 6:31   19 2 2 0 0
  17. เด็กหญิงสินีนาถ มหาชน ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. เด็กหญิงฉัตรกมล ศรีเวช 7:34 7:33 ขาด - ขาด 7:30 ขาด ขาด 16:15   - 7:31 7:31 7:33 ขาด 7:31   - 7:32 7:31 7:30 7:30 8:24   - ขาด 7:31 7:32 ขาด 7:34   15 1 7 0 0
  19. เด็กหญิงธีรารัตน์ เทศจันทร์ 6:53 6:51 ขาด - 16:07 16:10 ขาด 16:05 6:48   - ขาด 16:12 16:09 ขาด 6:47   - 6:48 6:53 6:54 6:51 6:52   - 6:50 6:50 6:51 16:08 6:51   13 6 4 0 0
  20. เด็กหญิงภัทธร คงสมจิต 7:46 7:38 ขาด - 7:44 7:43 7:40 7:40 7:48   - 7:50 7:44 7:50 ขาด 7:45   - 7:46 7:46 7:30 7:45 7:32   - 7:40 7:39 7:48 16:08 7:45   20 1 2 0 0
  21. เด็กหญิงชลธิชา ปานสมสวย 7:36 7:34 ขาด - ขาด 7:14 7:32 7:57 7:37   - 7:33 7:35 7:30 ขาด 7:34   - ขาด 7:33 7:35 7:42 7:34   - 7:35 7:31 7:38 16:15 7:35   18 1 4 0 0
  22. เด็กหญิงปนัดดา พิทักษ์วงศ์ 7:21 7:23 ขาด - 7:21 7:29 7:31 7:27 7:29   - 7:23 7:23 7:25 ขาด 7:26   - 7:40 7:26 7:23 7:25 7:23   - 7:23 7:28 7:30 16:10 7:25   20 1 2 0 0
  23. เด็กหญิงเพียงฟ้า บรรเทิง ขาด 6:54 ขาด - 7:34 7:17 7:10 7:17 7:13   - 7:41 7:17 7:20 ขาด 7:44   - 7:40 7:17 7:20 7:15 7:14   - 7:34 7:17 7:23 ขาด 7:14   19 0 4 0 0
  24. เด็กหญิงสุริชยา เธียรภัทรโรจน์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:36   - 7:34 7:35 7:42 16:16 7:33   5 1 17 0 0
  25. เด็กหญิงสุนิษา แสนทวีสุข ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
มา 14     0 11 13 11 12     0 14 15 14 0     0 15 15 15 12     0 15 18 19 2     215
สาย 0     0 1 1 0 1     0 0 1 2 0     0 0 0 1 0     0 0 0 0 8     15
ขาด 11     0 13 11 14 12     0 11 9 9 25     0 10 10 9 13     0 10 7 6 15     195
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0