รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.4/01    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายฐตพล พ่วงสมจิตร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กชายทัตพล จงสมจิตต์เจริญ 7:37 7:30 ขาด - 7:35 7:33 7:36 7:34 7:31   - 7:31 7:34 7:31 ขาด 7:31   - 7:33 7:32 7:33 7:36 7:33   - 7:39 7:37 ขาด ขาด 15:13   18 1 4 0 0
  3. เด็กชายไทศิลป์ อิวากิ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  4. เด็กชายธนกานต์ ศรีนาค 7:16 7:19 ขาด - 7:19 7:16 7:18 7:23 7:12   - 7:22 7:21 7:20 ขาด 7:14   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   11 0 12 0 0
  5. เด็กชายธันยวัต โชติกเดชาณรงค์ 7:20 7:20 ขาด - 7:22 7:22 7:25 ขาด 7:20   - 7:21 7:20 ขาด ขาด 16:11   - 7:32 7:24 7:21 16:10 7:22   - 7:21 7:20 ขาด ขาด ขาด   14 2 7 0 0
  6. เด็กชายณัฐภูมิ อำนวยทรัพย์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  7. เด็กชายผู้นำ แซ่เล้า ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  8. เด็กชายธนกันต์ ศรีนาค ขาด 15:51 ขาด - 7:19 7:16 7:18 7:23 7:12   - 7:22 7:21 7:20 ขาด 7:14   - 7:13 7:22 ขาด 7:18 7:17   - 7:26 7:23 7:17 ขาด 7:24   17 1 5 0 0
  9. เด็กชายพีรยุทธ สุตตาเส็ง 6:56 6:55 ขาด - 6:52 6:56 ขาด ขาด 16:01   - ขาด ขาด ขาด ขาด 16:13   - ขาด ขาด ขาด 16:10 16:09   - 6:46 ขาด ขาด ขาด 16:10   5 5 13 0 0
  10. เด็กชายรุ่งรุจ นิลพัฒน์ 6:49 6:46 ขาด - 6:46 6:40 6:57 6:50 6:49   - 6:53 6:33 6:34 ขาด 6:41   - 6:41 6:51 ขาด 6:47 6:48   - 6:48 6:43 6:51 16:10 6:57   19 1 3 0 0
  11. เด็กหญิงณัฐรดา ทองหวาน ขาด ขาด ขาด - 7:40 7:41 7:38 7:38 7:34   - 7:39 7:42 7:38 ขาด 7:42   - 7:37 7:41 ขาด 7:40 7:37   - 7:46 7:39 7:40 ขาด 7:38   17 0 6 0 0
  12. เด็กหญิงธนิษฐา เจริญวัย ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  13. เด็กหญิงธิชา รอดประเสริฐ 7:16 7:20 ขาด - 7:18 7:18 7:17 7:24 7:18   - 7:19 7:17 7:21 ขาด 7:14   - 7:18 7:16 ขาด 7:21 7:13   - 7:21 7:19 7:16 ขาด 7:18   19 0 4 0 0
  14. เด็กหญิงพุทธิพร คงชาตรี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:08 16:07 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:00   2 1 20 0 0
  15. เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ช้างพันธุ์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  16. เด็กหญิงจิรัชญา รวมประเสริฐ 7:13 7:10 ขาด - 7:10 7:13 7:13 7:16 7:13   - 7:14 7:12 7:12 ขาด 7:13   - 7:12 7:12 ขาด 7:13 7:12   - 7:14 7:14 7:14 16:09 7:13   19 1 3 0 0
  17. เด็กหญิงญาณิศา สินธนไพบูลย์ 7:45 7:47 ขาด - 16:07 7:58 7:54 7:57 7:54   - 7:56 7:49 7:48 ขาด 7:46   - 16:15 7:54 ขาด 7:38 7:53   - 16:17 7:54 16:14 ขาด 7:43   15 4 4 0 0
  18. เด็กหญิงณัฐนภา ทองหวาน ขาด ขาด ขาด - 7:40 7:41 7:38 7:38 7:34   - 7:39 7:42 7:38 ขาด 7:43   - 7:37 7:41 ขาด 7:40 7:37   - 7:46 7:39 7:40 ขาด 7:38   17 0 6 0 0
  19. เด็กหญิงณิชกานต์พร ลิ้มทองคำ 7:47 7:40 ขาด - 7:34 7:36 7:39 7:40 7:29   - ขาด 7:37 7:45 ขาด 7:36   - 7:34 7:45 ขาด 7:32 7:33   - 7:39 7:37 7:44 ขาด 7:43   18 0 5 0 0
  20. เด็กหญิงปฏิญญา เทศทอง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  21. เด็กหญิงมณฑาทอง สว่างศรี 7:13 7:12 ขาด - 7:13 7:15 7:14 7:13 7:09   - 7:18 7:12 7:13 ขาด 7:14   - 7:15 7:15 7:15 7:13 7:13   - 7:11 7:13 7:14 16:09 7:19   20 1 2 0 0
  22. เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สว่างศรี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  23. เด็กหญิงเอื้อไอริณ สมบูรณ์วิทย์ 16:07 7:33 ขาด - 7:34 7:34 7:35 7:37 7:34   - ขาด ขาด 7:34 ขาด 7:32   - ขาด 7:36 7:34 7:32 7:35   - 16:18 7:35 ขาด ขาด 7:36   14 2 7 0 0
  24. เด็กหญิงกรญดา กลิ่นหอม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  25. เด็กหญิงกุลดา เรืองขจร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  26. เด็กหญิงเจนจิรา บุบผาชาติ 7:26 7:33 ขาด - 7:25 7:24 7:24 7:35 7:33   - 7:28 7:26 7:30 ขาด 7:29   - 7:33 7:31 ขาด 7:26 7:30   - 7:25 7:25 7:28 16:12 7:29   19 1 3 0 0
  27. เด็กหญิงชุติภร มีนิลดี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  28. เด็กหญิงชติกาญจน์ นิ่มนวล 7:03 7:09 ขาด - 7:06 7:07 7:09 ขาด 7:14   - 7:14 7:05 ขาด ขาด 7:07   - 7:06 ขาด ขาด 16:10 7:14   - 16:22 ขาด ขาด ขาด ขาด   11 2 10 0 0
  29. เด็กหญิงพรชนก นุชนิยม 7:27 ขาด ขาด - 7:29 7:15 7:19 7:17 7:11   - 7:15 7:20 7:16 ขาด 7:14   - 7:16 7:07 ขาด ขาด ขาด   - ขาด 7:12 7:23 ขาด ขาด   14 0 9 0 0
มา 13     0 16 17 16 14     0 14 15 14 0     0 13 15 4 12     0 12 14 10 0     199
สาย 1     0 1 0 0 0     0 0 0 0 0     0 1 0 1 3     0 3 0 1 4     15
ขาด 15     0 12 12 13 15     0 15 14 15 29     0 15 14 24 14     0 14 15 18 25     279
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0