รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.3/03    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤตยชญ์ กิมาพร 7:16 7:18 ขาด - 7:19 7:14 7:14 7:17 7:17   - 7:19 7:20 7:22 ขาด 7:20   - ขาด 7:21 ขาด ขาด 7:21   - 7:18 7:20 7:23 ขาด ขาด   16 0 7 0 0
  2. เด็กชายกิรติ คงสุขี ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กชายณพศักดิ์ จันทร์พุฒ 7:05 7:11 ขาด - 7:08 7:09 7:11 7:17 7:16   - 7:15 7:07 7:12 ขาด 7:09   - 7:08 ขาด 7:09 7:17 7:16   - 7:10 ขาด 7:09 ขาด 7:12   18 0 5 0 0
  4. เด็กชายธนภัทร อรเอี่ยม 7:00 ขาด ขาด - 7:02 7:00 6:59 6:59 7:03   - 7:02 ขาด ขาด ขาด 7:05   - ขาด 7:01 7:00 7:03 7:01   - ขาด 7:02 7:03 16:13 6:58   15 1 7 0 0
  5. เด็กชายธนวัฒน์ วัฒนะ 7:18 7:18 ขาด - ขาด ขาด 7:08 7:18 7:12   - 7:16 7:16 7:22 ขาด 7:13   - 7:16 7:19 7:19 ขาด 7:17   - 7:21 7:18 ขาด ขาด 7:15   16 0 7 0 0
  6. เด็กชายธีร์ธนัสถ์ ศรีสมโภชน์ 6:45 6:46 ขาด - 7:14 6:57 7:33 7:23 7:10   - 7:08 ขาด 7:10 ขาด 7:10   - 7:14 7:14 7:36 7:15 7:11   - 7:13 7:15 7:13 ขาด ขาด   18 0 5 0 0
  7. เด็กชายนพอนันต์ ลี้รัตนะอุบล 7:10 7:07 ขาด - 7:13 7:13 7:12 7:10 7:03   - 7:08 7:07 7:09 ขาด 7:14   - ขาด 7:11 7:12 7:18 7:08   - 7:14 7:04 16:14 16:10 7:13   18 2 3 0 0
  8. เด็กชายนราวิชญ์ เกรียงกฤติกา ขาด ขาด ขาด - 7:24 7:19 7:24 7:40 ขาด   - 7:24 7:24 7:27 ขาด 7:17   - 7:27 7:23 7:26 7:30 7:22   - 16:10 7:22 7:33 ขาด 16:23   15 2 6 0 0
  9. เด็กชายประณิธาน พุ่มเข็ม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. เด็กชายปารมี ชลสวัสดิ์ ขาด ขาด ขาด - 7:23 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   1 0 22 0 0
  11. เด็กชายปิยวัฒน์ พันธชาติ 7:32 7:37 ขาด - 7:38 7:34 7:41 7:36 7:30   - 7:36 7:38 7:36 ขาด 7:36   - 7:35 7:34 7:36 7:33 7:32   - 7:39 7:34 7:34 16:09 7:34   20 1 2 0 0
  12. เด็กชายพงศกร อินสว่าง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  13. เด็กชายพชร ชูสุข 7:21 7:19 ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:20 7:18 7:22 ขาด ขาด   5 0 18 0 0
  14. เด็กชายพศวัต ชูเชิด ขาด 7:29 ขาด - 7:32 ขาด 7:29 7:26 7:20   - 7:31 7:27 ขาด ขาด ขาด   - 7:35 7:31 7:26 7:26 7:30   - 7:33 7:28 7:29 16:10 ขาด   15 1 7 0 0
  15. เด็กชายภาคภูมิ พลายเเก้ว 7:18 7:18 ขาด - ขาด 7:18 7:09 7:19 7:12   - ขาด 7:16 7:22 ขาด 7:13   - 16:11 ขาด 7:19 7:14 7:16   - ขาด 7:18 7:21 ขาด ขาด   14 1 8 0 0
  16. เด็กชายภาสกร เกษมรัตน์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:24 7:25 7:27 ขาด ขาด   3 0 20 0 0
  17. เด็กชายมี่งมงคล เศวภีย์ 6:44 6:42 ขาด - 6:40 6:41 6:41 16:05 6:43   - ขาด 6:42 6:44 ขาด ขาด   - 6:44 6:43 16:08 6:44 6:43   - 6:45 6:44 ขาด 6:44 16:23   15 3 5 0 0
  18. เด็กชายสรวิศ ช้อยเชื้อดี 7:26 7:27 ขาด - 7:27 7:26 7:26 7:27 7:26   - 7:22 ขาด 7:28 ขาด 7:29   - 7:29 7:28 7:30 7:23 7:24   - 7:27 7:22 7:29 16:10 ขาด   18 1 4 0 0
  19. เด็กชายสหรัฐ ศรีชาวนา 7:45 ขาด ขาด - ขาด 7:41 7:37 7:35 ขาด   - ขาด ขาด 16:07 ขาด ขาด   - 16:09 7:36 7:40 7:43 7:37   - 7:40 ขาด 7:41 ขาด ขาด   10 2 11 0 0
  20. เด็กชายอัครพล ผิวจันทร์เลิศ 7:14 7:11 ขาด - 7:11 7:14 7:13 7:16 7:13   - 7:14 7:12 7:12 ขาด 7:13   - 7:12 7:12 7:12 7:14 7:13   - 7:15 7:14 7:15 ขาด ขาด   19 0 4 0 0
  21. เด็กหญิงกมลทิพย์ ผิวแดง 7:43 7:17 ขาด - 7:33 7:26 7:34 7:31 7:33   - 7:21 7:12 7:29 ขาด 7:23   - 7:28 7:28 7:28 7:30 7:31   - 7:09 7:25 7:20 ขาด ขาด   19 0 4 0 0
  22. เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีมณฑา ขาด ขาด ขาด - 7:07 7:07 7:05 7:09 7:00   - 7:08 7:05 7:04 ขาด 6:59   - 7:03 7:01 7:08 7:00 7:14   - 7:02 7:04 7:03 16:10 7:00   18 1 4 0 0
  23. เด็กหญิงเกตุอักษร เสือโพธิ์ ขาด 7:20 ขาด - 7:10 7:18 7:40 7:35 7:27   - 7:21 7:29 8:03 ขาด 7:45   - 7:36 7:21 7:43 7:47 7:20   - 7:36 7:21 7:22 ขาด 7:24   19 0 4 0 0
  24. เด็กหญิงณัฐธิดา นารี 7:27 7:24 ขาด - 6:42 7:27 6:33 7:23 7:01   - 7:05 7:09 7:16 ขาด 7:14   - ขาด 7:03 7:25 ขาด 7:23   - 7:03 7:30 7:12 ขาด ขาด   17 0 6 0 0
  25. เด็กหญิงณัฐนุช ชัยกิจการ 7:16 7:19 ขาด - 7:21 7:17 7:10 ขาด ขาด   - 7:15 7:16 7:20 ขาด 7:12   - ขาด 7:17 7:20 ขาด 7:14   - 7:19 7:17 7:23 ขาด ขาด   15 0 8 0 0
  26. เด็กหญิงณัฐพร เทียนแก้ว 7:25 7:24 ขาด - 7:24 7:22 7:23 7:25 7:23   - 7:25 7:24 7:25 ขาด 7:24   - 7:26 7:26 7:24 7:25 7:32   - 7:25 7:25 7:30 16:11 7:27   20 1 2 0 0
  27. เด็กหญิงนัทธมน มาพันธุ์ 7:48 7:33 ขาด - 7:37 7:46 ขาด 7:48 7:48   - 7:37 7:43 16:22 ขาด 7:47   - 7:39 7:45 7:35 7:54 7:46   - 15:18 7:44 7:43 16:19 7:45   17 3 3 0 0
  28. เด็กหญิงบัณฑิตา คำหริ่ง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:36 7:24 7:28 ขาด 7:22   - 7:30 7:29 7:27 7:30 7:35   - 7:25 7:29 7:31 16:09 7:26   13 1 9 0 0
  29. เด็กหญิงเบญจวรรณ ลีนานุวัฒน์ 7:22 7:23 ขาด - 7:23 7:17 7:22 7:19 7:17   - 7:17 7:18 7:16 ขาด 7:16   - 7:20 7:20 7:18 7:20 7:22   - 7:17 7:15 7:21 16:10 ขาด   19 1 3 0 0
  30. เด็กหญิงปริณดา ปิติสิน 7:36 7:25 ขาด - 7:37 7:28 7:38 7:21 7:31   - 7:27 7:19 7:32 ขาด 7:21   - 7:38 7:16 7:28 7:19 7:30   - 7:30 7:25 ขาด 16:10 7:22   19 1 3 0 0
  31. เด็กหญิงพรปวีณ์ กำลังเสือ 7:19 7:16 ขาด - 7:15 ขาด 7:17 7:20 7:14   - 7:26 16:12 7:22 ขาด 7:16   - 7:20 7:22 7:15 7:13 7:15   - 7:17 16:08 ขาด 16:10 7:15   16 3 4 0 0
  32. เด็กหญิงพลอยไพลิน เสมคำ 7:36 7:33 ขาด - 7:33 ขาด 7:34 7:37 7:33   - 7:31 7:30 7:34 ขาด 7:33   - 7:36 7:36 7:33 ขาด ขาด   - 7:34 7:35 7:34 16:08 ขาด   16 1 6 0 0
  33. เด็กหญิงพิยดา คลังศิริ 7:10 7:16 ขาด - ขาด 16:13 7:26 7:07 7:31   - 7:30 7:25 7:24 ขาด 7:14   - 7:25 7:33 7:19 7:28 7:24   - 6:50 6:50 6:55 6:52 6:50   19 1 3 0 0
  34. เด็กหญิงเมธาวี ปรีชล 7:03 15:42 ขาด - 7:03 7:03 7:05 7:04 7:03   - 7:05 7:05 7:05 ขาด ขาด   - 16:11 7:08 7:05 7:06 ขาด   - ขาด 7:04 7:06 16:19 7:07   15 3 5 0 0
  35. เด็กหญิงรินลดา ม่วงงาม 7:08 7:05 ขาด - 7:07 7:08 7:11 7:09 7:10   - 7:10 7:07 7:12 ขาด 7:05   - 7:09 7:07 7:10 7:10 7:07   - 7:10 7:08 7:06 16:16 7:07   20 1 2 0 0
  36. เด็กหญิงวรกานต์ สังข์วรรณะ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  37. เด็กหญิงวาทินี พูลสมบัติ 7:26 7:27 ขาด - 7:27 7:26 7:25 ขาด 7:26   - 7:22 7:25 ขาด ขาด 7:29   - 7:24 ขาด ขาด 7:21 7:24   - 7:26 7:22 7:20 ขาด 16:14   15 1 7 0 0
  38. เด็กหญิงวินนีย์ เทียนถาวรวงษ์ 7:29 7:26 ขาด - 7:30 7:28 7:34 7:33 7:32   - 7:30 7:29 7:36 ขาด 7:39   - 7:36 7:28 7:36 7:34 16:08   - 7:30 7:28 ขาด 16:09 7:30   18 2 3 0 0
  39. เด็กหญิงวีรยา ชมถนัด 7:39 7:33 ขาด - 7:42 7:32 7:35 7:37 7:27   - 7:31 7:33 7:33 ขาด 7:36   - 7:38 7:32 7:31 7:33 7:32   - 7:34 7:38 7:33 16:09 7:37   20 1 2 0 0
  40. เด็กหญิงศศธร จูงใจ 7:15 7:11 ขาด - 7:12 7:12 7:12 7:13 7:09   - 7:10 7:05 7:11 ขาด 7:08   - 7:08 7:08 7:07 7:09 7:07   - 7:06 7:06 7:07 16:10 7:00   20 1 2 0 0
  41. เด็กหญิงศศิกาญจ์ สินณรงค์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  42. เด็กหญิงศุภิสรา ศรีเหรา 7:22 7:22 ขาด - 7:23 7:17 7:22 ขาด ขาด   - 7:18 ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   6 0 17 0 0
  43. เด็กหญิงสราวดี สิงพิทักษ์ 7:39 7:39 ขาด - 7:41 7:38 7:39 7:40 7:38   - 7:40 7:45 7:38 ขาด 7:41   - 7:39 7:43 16:10 ขาด 7:48   - ขาด 7:43 7:44 16:11 16:11   16 3 4 0 0
  44. เด็กหญิงสุทาสินีย์ มิ่งขวัญ 6:35 6:32 ขาด - ขาด 6:36 ขาด 6:34 6:39   - 6:35 6:33 6:34 ขาด ขาด   - 6:37 6:34 ขาด 6:34 6:34   - ขาด ขาด 6:35 ขาด ขาด   13 0 10 0 0
  45. เด็กหญิงอภิชญา ศรีนวล 7:16 7:16 ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   2 0 21 0 0
มา 33     0 31 30 33 31     0 33 30 30 0     0 27 32 30 29     0 30 33 31 2     465
สาย 0     0 0 1 0 1     0 0 1 2 0     0 3 0 2 0     0 2 1 1 19     33
ขาด 12     0 14 14 12 13     0 12 14 13 45     0 15 13 13 16     0 13 11 13 24     267
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0