รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/11    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายก้องเกียรติ ฤทธิยา 7:21 7:24 ขาด - 7:25 7:21 7:21 7:24 7:22   - 7:21 7:22 7:22 ขาด 7:19   - 7:22 7:22 7:23 7:21 7:26   - 7:22 7:21 7:20 ขาด 7:20   20 0 3 0 0
  2. เด็กชายก้องภพ สัตบุษ ขาด 7:29 ขาด - 7:32 7:28 7:29 7:26 7:20   - 7:30 7:27 7:27 ขาด 7:29   - 7:34 7:31 7:26 7:26 ขาด   - 7:33 7:27 7:29 ขาด 7:26   18 0 5 0 0
  3. เด็กชายกิตตินันท์ ไพรวัลย์ 6:27 6:24 ขาด - 6:21 6:27 6:51 6:33 6:21   - 6:24 6:26 6:36 ขาด 6:24   - 6:36 6:28 6:31 6:29 6:16   - 6:27 6:13 6:34 6:27 7:31   21 0 2 0 0
  4. เด็กชายงามพล แสงชาติ 7:31 7:32 ขาด - ขาด 7:32 7:32 7:30 7:32   - 7:31 7:29 7:30 ขาด 7:31   - 7:33 7:33 7:31 7:32 7:30   - ขาด 7:31 7:33 ขาด 7:31   18 0 5 0 0
  5. เด็กชายจาตุรนต์ ภาคีธรรม 7:16 7:17 ขาด - 7:19 16:11 7:20 7:18 7:16   - 7:21 7:16 7:19 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:21 7:20 7:20   - 7:19 7:21 7:21 16:12 7:18   16 2 5 0 0
  6. เด็กชายชนุตร์ หิรัญกิตติกร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  7. เด็กชายชนุตร์ หิรัญกิตติกร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  8. เด็กชายชลธร สุวรรณพานิช ขาด 7:25 ขาด - 16:09 7:25 7:30 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 15:15 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:24 ขาด 7:25   - ขาด ขาด 7:29 ขาด ขาด   6 2 15 0 0
  9. เด็กชายชาติสยาม ประภารัตน์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. เด็กชายณภัทร สินไพบูลย์ผล 7:18 7:18 ขาด - 7:22 7:18 7:09 7:19 7:12   - 7:17 7:16 7:22 ขาด 7:13   - ขาด 7:19 7:19 7:14 7:16   - 7:21 7:18 7:21 ขาด 7:15   19 0 4 0 0
  11. เด็กชายณัฐนันท์ ทับทิมดี 7:15 7:13 ขาด - 7:13 7:14 7:21 7:21 7:21   - 7:22 7:19 7:18 ขาด 7:17   - 7:19 7:19 7:24 7:27 7:20   - 7:16 7:18 7:21 ขาด 7:18   20 0 3 0 0
  12. เด็กชายณัฐสิทธิ์ ทรงสว่าง 7:16 7:23 ขาด - 7:37 7:06 7:11 7:06 7:02   - 6:57 7:02 7:23 ขาด 6:57   - 7:16 7:06 7:08 7:15 7:06   - 6:53 7:00 7:13 16:12 7:14   20 1 2 0 0
  13. เด็กชายธนกฤต มงคลการ 7:25 7:27 ขาด - 7:30 7:21 7:31 7:31 7:23   - 7:29 7:25 7:27 ขาด 7:27   - 7:25 7:28 7:29 7:30 7:31   - 7:24 7:29 7:29 ขาด 7:30   20 0 3 0 0
  14. เด็กชายธนภัทร กองเขน 6:36 6:38 ขาด - 16:09 6:49 6:36 6:40 6:43   - 6:42 6:39 6:37 ขาด 6:39   - 6:37 6:46 6:41 6:38 6:38   - ขาด 6:44 6:48 ขาด 6:53   18 1 4 0 0
  15. เด็กชายนรวิชญ์ ม่วงแก้ว 7:20 7:42 ขาด - 7:36 7:41 7:42 16:03 7:35   - 7:38 7:12 ขาด ขาด 7:45   - 7:48 7:34 7:43 7:31 7:23   - 7:41 7:41 16:04 ขาด 7:41   17 2 4 0 0
  16. เด็กชายพงศภัค จงชาญสิโธ 7:34 7:23 ขาด - 7:29 ขาด 7:30 7:28 7:25   - 7:27 ขาด ขาด ขาด 7:29   - 7:28 7:23 7:30 7:26 7:32   - 7:31 7:29 7:31 ขาด 7:31   17 0 6 0 0
  17. เด็กชายพชร เสสังงาม 7:36 7:38 ขาด - 7:36 7:37 7:36 7:36 7:36   - 7:36 7:37 7:38 ขาด 7:35   - 7:36 7:34 7:39 7:40 7:39   - 7:36 7:37 7:36 ขาด 7:40   20 0 3 0 0
  18. เด็กชายพันธุ์พฤกษ์ ขันอาสา 7:42 7:29 ขาด - 7:38 7:49 7:18 7:41 7:47   - 7:43 7:48 7:47 ขาด 7:43   - 7:44 7:45 7:45 7:47 7:45   - 7:31 7:39 7:37 ขาด 7:02   20 0 3 0 0
  19. เด็กชายภรัณยู อิงควระ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  20. เด็กชายภานุพงศ์ โหสุวรรณ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  21. เด็กชายรพีภัทร มากศรี ขาด 7:22 ขาด - 7:18 7:16 7:21 7:20 7:23   - 7:27 7:14 7:27 ขาด 7:16   - 7:24 7:17 7:25 7:23 7:20   - 7:20 7:17 7:22 16:22 7:14   19 1 3 0 0
  22. เด็กชายราชิต วัฒนเชิดชัย 7:21 7:19 ขาด - 7:18 7:20 7:22 7:18 7:19   - 7:19 7:18 7:22 ขาด 7:18   - 7:21 7:22 7:22 7:22 7:18   - 7:20 7:18 7:22 16:09 7:17   20 1 2 0 0
  23. เด็กชายวีระพัฒน์ สุขขำ 6:44 6:52 ขาด - 7:07 6:56 6:54 6:53 6:50   - 6:48 6:34 6:56 ขาด 7:01   - 6:49 6:51 6:45 6:51 6:43   - 6:48 6:47 6:46 16:09 6:46   20 1 2 0 0
  24. เด็กชายวีระศักดิ์ สกุลสินเพ็ชร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  25. เด็กชายวีระศักดิ์ สกุลสินเพ็ชร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  26. เด็กชายอชิตพัทธ์ ปลาทอง 7:40 7:36 ขาด - 7:43 7:38 7:39 7:39 7:34   - 7:42 7:40 7:39 ขาด 7:37   - 7:39 7:40 7:41 7:39 7:36   - 7:40 ขาด 7:35 16:12 7:35   19 1 3 0 0
  27. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีทองกูล 7:12 7:22 ขาด - 7:11 7:00 7:08 7:13 7:06   - ขาด 7:13 7:20 ขาด 7:09   - 7:16 7:12 7:14 7:09 7:14   - 7:10 7:04 7:15 16:08 7:17   19 1 3 0 0
  28. เด็กหญิงเชาวรัตน์ จันทร์รัศมี 7:07 7:12 ขาด - 7:14 7:15 7:16 16:18 7:09   - 7:15 7:10 7:13 ขาด 7:09   - 7:10 7:09 7:13 7:12 7:12   - 7:12 7:12 7:11 16:09 7:12   19 2 2 0 0
  29. เด็กหญิงณัฐพร กล่อมฤกษ์ 7:03 7:05 ขาด - 7:09 7:07 7:05 7:11 7:08   - 7:05 7:05 7:10 ขาด 7:03   - 7:11 7:07 7:08 7:06 7:11   - 7:10 7:08 7:12 16:08 7:09   20 1 2 0 0
  30. เด็กหญิงทิพรัตน์ สุขเกษม 7:27 7:23 ขาด - 7:26 7:28 7:31 7:29 7:32   - ขาด 7:28 7:26 ขาด 7:28   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   10 0 13 0 0
  31. เด็กหญิงธัญญศินาถศ์ อุ่มสุข 7:24 7:30 ขาด - 7:28 7:25 7:23 7:23 7:25   - 7:25 ขาด 7:22 ขาด 7:23   - 7:28 7:26 7:27 7:24 7:24   - ขาด 7:26 7:27 16:08 7:25   18 1 4 0 0
  32. เด็กหญิงนภสร ไทยทวีหิรัญ 7:16 ขาด ขาด - 7:21 7:17 7:10 7:17 ขาด   - 7:15 7:17 7:20 ขาด 7:11   - 7:15 7:17 7:20 7:15 7:14   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   14 0 9 0 0
  33. เด็กหญิงนาถนารี น้ำทิพย์ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  34. เด็กหญิงปภาวรินทร์ หลำโต 7:44 7:45 ขาด - 7:47 7:21 7:33 7:43 7:32   - 7:31 7:47 7:44 ขาด 7:32   - 7:26 7:41 7:21 7:40 ขาด   - 7:21 7:28 7:17 16:08 7:50   19 1 3 0 0
  35. เด็กหญิงพชรพร โหมดสุวรรณ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  36. เด็กหญิงภรณี ธีระธำรงชัยกุล 7:07 7:06 ขาด - 7:13 7:07 7:13 7:14 7:11   - 7:11 7:09 7:08 ขาด 7:05   - 7:10 7:03 7:10 7:15 7:09   - 7:12 7:19 7:12 16:08 7:12   20 1 2 0 0
  37. เด็กหญิงยุวดี กอกุลชัง 7:28 7:15 ขาด - 7:37 7:25 7:42 7:38 ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - 16:12 ขาด ขาด ขาด ขาด   6 1 16 0 0
  38. เด็กหญิงรัตนา สิงห์โตทอง 7:02 7:01 ขาด - ขาด 7:04 7:02 7:01 16:13   - ขาด 7:03 7:04 ขาด 7:04   - 7:03 ขาด ขาด ขาด 7:05   - 6:57 7:00 7:02 16:10 6:57   14 2 7 0 0
  39. เด็กหญิงวิชญาดา เงินนุช 7:27 7:22 ขาด - 7:21 7:16 7:24 7:26 7:23   - 7:27 7:23 7:25 ขาด 7:24   - 7:24 7:26 7:28 7:27 7:27   - 7:25 7:25 7:28 16:08 7:23   20 1 2 0 0
  40. เด็กหญิงอภิชญา ฝั้นแก้ว 7:00 7:02 ขาด - 6:48 7:10 7:00 7:16 6:59   - 7:10 7:08 7:11 ขาด 6:54   - 7:08 7:13 7:01 7:00 7:05   - 6:59 7:03 7:21 16:09 6:59   20 1 2 0 0
  41. เด็กหญิงอมรรัตน์ ทัดศรี 7:13 ขาด ขาด - 7:16 7:10 ขาด ขาด ขาด   - 7:10 7:09 ขาด ขาด 7:16   - 7:11 ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:15 7:15 ขาด ขาด 7:22   10 0 13 0 0
  42. เด็กหญิงอารยา ศรีทองเกิด 7:26 7:27 ขาด - 7:15 7:10 ขาด 7:35 7:30   - 7:32 ขาด 7:32 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:29 ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   9 0 14 0 0
มา 30     0 29 31 31 29     0 28 28 28 0     0 27 26 29 27     0 25 27 27 1     423
สาย 0     0 2 1 0 2     0 0 0 1 0     0 0 0 0 0     0 1 0 1 15     23
ขาด 12     0 11 10 11 11     0 14 14 13 42     0 15 16 13 15     0 16 15 14 26     268
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0