รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/06    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายกฤชนิพณธ์ สุวรรณประทีป 7:53 7:47 ขาด - 7:52 7:40 7:52 7:47 7:40   - 7:50 7:50 7:44 ขาด 7:42   - 7:44 7:44 7:48 8:05 6:51   - 7:37 7:31 7:54 16:10 7:39   20 1 2 0 0
  2. เด็กชายกิตติ์พิพัชร์ กิจไพศาล 7:43 7:40 ขาด - 7:44 7:42 7:45 7:40 7:33   - 7:38 7:42 7:48 ขาด 7:46   - 7:46 7:41 7:41 7:34 7:39   - ขาด 16:07 9:21 ขาด ขาด   16 2 5 0 0
  3. เด็กชายจิตรพัฒน์ สนองญาติ 7:08 7:12 ขาด - 7:09 7:05 7:13 7:10 7:12   - 7:11 7:08 7:14 ขาด 7:09   - 7:15 7:12 7:07 7:07 7:14   - 7:11 7:11 7:15 16:10 7:08   20 1 2 0 0
  4. เด็กชายณภัทร บุญเพ็ง 7:18 ขาด ขาด - 7:22 7:18 7:09 7:19 15:58   - 7:17 ขาด 7:22 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 7:19 ขาด ขาด   - ขาด 7:18 ขาด ขาด 7:15   10 1 12 0 0
  5. เด็กชายณัฐวุฒิ มหาชน 6:55 6:54 ขาด - 6:51 6:49 6:48 16:18 6:48   - 6:49 6:48 7:00 ขาด 6:47   - ขาด ขาด ขาด ขาด 6:52   - ขาด 6:49 6:50 6:52 16:35   14 2 7 0 0
  6. เด็กชายทีฆยุ สุมิตรเดช 7:02 6:55 ขาด - 6:58 7:03 6:59 7:01 7:08   - 7:00 ขาด 7:01 ขาด 16:13   - 7:01 ขาด ขาด ขาด 7:00   - 6:56 7:01 6:58 16:13 6:58   15 2 6 0 0
  7. เด็กชายธนกฤต จักษุรัตน์ 7:21 7:24 ขาด - 7:25 7:21 7:21 7:24 7:22   - 7:20 7:22 ขาด ขาด 7:19   - 7:22 7:22 ขาด 7:21 ขาด   - ขาด 7:21 7:20 ขาด 7:20   16 0 7 0 0
  8. เด็กชายธนวินท์ ขาวสะอาด ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  9. เด็กชายธนวินท์ ขาวสะอาด ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. เด็กชายธีรเทพ แสนคำพล 7:03 7:04 ขาด - 16:21 ขาด 7:02 7:04 6:58   - ขาด 16:14 7:03 ขาด 7:04   - 7:03 7:02 7:04 7:02 ขาด   - 7:03 6:59 7:02 16:13 7:04   15 3 5 0 0
  11. เด็กชายวรากร ยอดน้อย 7:00 7:08 ขาด - 6:59 7:10 7:14 7:02 ขาด   - 6:59 7:01 7:06 ขาด 7:02   - 7:04 6:56 7:02 7:08 7:01   - 6:59 6:59 6:56 ขาด 6:59   19 0 4 0 0
  12. เด็กชายวีรภัทร มีมั่งคั่ง 7:12 7:11 ขาด - 7:15 7:09 7:16 7:13 7:07   - 7:09 16:08 7:44 ขาด 7:16   - 7:12 7:10 7:12 7:07 7:10   - ขาด 16:07 16:14 ขาด 7:21   16 3 4 0 0
  13. เด็กชายศิรวิทย์ ฉายคณารักษ์ 7:09 7:07 ขาด - 7:12 7:12 7:11 7:10 7:02   - 7:07 7:07 7:09 ขาด 7:14   - 7:13 ขาด ขาด ขาด ขาด   - 7:14 7:03 7:13 ขาด 7:13   16 0 7 0 0
  14. เด็กชายสมบัติ ลิ้มสุวรรณ 7:21 7:22 ขาด - 7:23 7:29 7:22 7:26 7:22   - 7:25 7:23 7:24 ขาด 7:22   - 7:22 7:26 7:25 7:24 7:27   - 16:14 7:25 7:27 16:13 7:29   19 2 2 0 0
  15. เด็กชายสรภาคย์ ขุนทอง 7:07 7:06 ขาด - 7:08 7:07 7:03 7:05 6:57   - 7:07 7:07 ขาด ขาด 7:11   - 7:00 7:07 7:09 7:04 7:09   - 7:11 7:10 7:07 16:13 7:04   19 1 3 0 0
  16. เด็กชายหรรษกฤษฎิ์ ทาเหล็ก 7:03 7:06 ขาด - 7:10 7:07 7:05 7:12 7:08   - 7:05 7:05 7:08 ขาด 7:03   - 7:11 7:07 7:09 7:06 7:11   - 7:10 7:08 7:13 16:08 7:09   20 1 2 0 0
  17. เด็กชายอิทธิเทพ นฤภัย ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  18. เด็กหญิงชณัฐิญา อุทิตสาร 7:37 7:31 ขาด - 7:28 7:31 7:41 7:34 7:31   - 7:32 7:33 7:34 ขาด 7:38   - 7:41 7:36 7:31 7:34 7:19   - 7:47 7:38 7:36 ขาด 7:36   20 0 3 0 0
  19. เด็กหญิงชนาภรณ์ ชาวบ้านกร่าง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  20. เด็กหญิงชนาภรณ์ ชาวบ้านกร่าง ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  21. เด็กหญิงฑารินี ฤกษ์บุญมี 7:07 7:05 ขาด - 7:03 7:03 ขาด 7:05 7:02   - 7:02 7:02 7:10 ขาด 7:03   - 7:06 7:06 7:09 7:10 7:06   - 7:03 7:03 7:03 16:09 7:06   19 1 3 0 0
  22. เด็กหญิงณราวัลย์ รักษี 7:15 7:17 ขาด - 7:20 7:18 7:19 7:21 7:15   - 7:18 7:19 7:17 ขาด 7:21   - 7:17 7:21 7:18 7:21 7:17   - 7:19 7:18 7:20 ขาด 7:23   20 0 3 0 0
  23. เด็กหญิงณัฐทกาญจน์ มาเจริญธนโชค 7:36 7:33 ขาด - 7:34 7:34 7:35 7:37 7:34   - 7:32 7:30 7:34 ขาด 7:11   - 7:36 7:36 7:34 7:32 7:35   - 7:34 7:35 7:34 16:13 7:36   20 1 2 0 0
  24. เด็กหญิงธนพร จั่นบรรจง 7:24 7:13 ขาด - 7:07 6:53 7:27 7:13 7:24   - 7:22 7:08 7:24 ขาด 7:11   - 7:27 7:20 7:23 7:28 7:05   - 7:30 7:29 7:37 ขาด 7:33   20 0 3 0 0
  25. เด็กหญิงปวิตรา ศรีชู 7:08 7:11 ขาด - 7:10 7:08 7:10 7:12 7:09   - ขาด 7:09 7:11 ขาด 7:08   - ขาด 7:10 ขาด ขาด 7:09   - ขาด 7:09 ขาด ขาด ขาด   13 0 10 0 0
  26. เด็กหญิงปาระมี ศรีวันนา 6:50 ขาด ขาด - 6:54 6:49 6:50 6:53 6:50   - 6:50 6:50 6:51 ขาด 6:47   - 6:52 6:51 6:51 6:50 6:48   - 6:50 6:48 6:49 6:49 6:50   20 0 3 0 0
  27. เด็กหญิงปิยธิดา งามสอาด 7:38 7:32 ขาด - 7:30 7:42 7:38 7:32 7:23   - 7:36 7:39 7:34 ขาด 7:40   - 7:35 7:32 7:34 7:31 7:34   - 7:33 7:33 7:33 16:13 7:32   20 1 2 0 0
  28. เด็กหญิงภควลัย สมงาม 7:16 7:19 ขาด - 7:21 7:16 9:22 7:17 7:13   - 7:15 7:17 7:20 ขาด 7:11   - 7:15 7:17 7:20 7:15 7:14   - 7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   19 1 3 0 0
  29. เด็กหญิงภัทรกมล บุญเสม 7:22 7:22 ขาด - 7:23 7:17 7:21 7:19 7:16   - 7:17 7:17 7:15 ขาด 7:16   - 7:20 7:19 7:17 7:20 7:22   - 7:17 7:15 7:21 ขาด 7:23   20 0 3 0 0
  30. เด็กหญิงมินตรา เนตรวิจิตร 7:20 7:21 ขาด - 7:23 7:29 7:22 7:26 7:21   - 14:19 7:22 7:24 ขาด 7:22   - 7:22 7:25 7:25 7:23 7:26   - 7:23 7:24 7:27 ขาด 7:28   19 1 3 0 0
  31. เด็กหญิงวาทิณี ศรีบุญเพ็ง 7:20 7:19 ขาด - 7:19 7:14 7:15 7:18 7:18   - 7:19 7:21 7:24 ขาด 7:20   - 7:20 7:21 7:22 7:19 7:22   - 7:19 7:21 7:24 16:13 7:20   20 1 2 0 0
  32. เด็กหญิงวิภาดา เทียนไชย 7:16 7:19 ขาด - 7:21 7:17 7:10 7:17 7:13   - 7:15 7:17 7:20 ขาด 7:11   - 7:15 7:17 7:20 7:15 7:14   - 7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   20 0 3 0 0
  33. เด็กหญิงวิรัญชนา ประเสริฐวณิช 16:05 7:29 ขาด - ขาด 16:13 9:21 ขาด 16:08   - 7:20 7:17 7:23 ขาด 7:19   - 7:18 7:20 7:17 ขาด ขาด   - 7:27 ขาด ขาด ขาด 7:16   10 4 9 0 0
  34. เด็กหญิงสิริกร วัชรินทร์พร 7:37 7:30 ขาด - 7:35 7:33 7:36 7:34 7:31   - 7:32 7:34 7:32 ขาด 7:31   - 7:34 7:32 7:33 7:36 7:33   - 7:39 7:37 7:38 ขาด 7:39   20 0 3 0 0
  35. เด็กหญิงสุฑาทิพย์ สมประพาน ขาด 7:47 ขาด - 7:51 7:42 ขาด 7:49 7:40   - 7:44 7:45 16:13 ขาด 7:51   - ขาด 7:43 7:42 7:39 7:45   - 7:41 7:44 7:44 16:13 ขาด   15 2 6 0 0
  36. เด็กหญิงสุดารัตน์ พลเสน 7:40 7:39 ขาด - 7:41 7:40 ขาด 7:41 ขาด   - 7:42 7:35 7:38 ขาด 7:37   - 7:38 7:43 ขาด ขาด ขาด   - 7:39 ขาด 7:43 ขาด ขาด   13 0 10 0 0
  37. เด็กหญิงสุพรรณี แก้วศรีโท 7:28 7:25 ขาด - 7:25 7:25 7:30 7:29 7:26   - 7:28 7:28 7:31 ขาด 7:23   - 7:26 7:28 7:24 7:25 7:26   - 7:26 7:29 7:29 ขาด 7:30   20 0 3 0 0
  38. เด็กหญิงสุพัตรา ชูเชิด 7:30 7:28 ขาด - 7:34 7:30 7:33 7:32 7:20   - 7:30 7:30 7:26 ขาด 7:33   - 7:33 7:30 7:27 7:28 7:35   - 7:30 7:33 7:33 16:09 7:33   20 1 2 0 0
  39. เด็กหญิงสุภัคจิรา มงคลธง ขาด ขาด ขาด - 16:16 7:40 7:09 ขาด ขาด   - ขาด ขาด 9:14 ขาด ขาด   - 7:14 7:17 7:19 7:14 7:13   - 7:19 7:16 7:23 ขาด 7:14   11 2 10 0 0
  40. เด็กหญิงอนิสสา แป้นชูผล 6:59 7:00 ขาด - 6:57 6:54 6:57 6:58 6:57   - 6:55 6:57 7:00 ขาด 6:55   - 7:00 6:58 6:57 6:57 6:56   - 6:53 7:03 7:00 ขาด 7:00   20 0 3 0 0
  41. เด็กหญิงอภิชญา โพธิ์งาม 7:16 7:19 ขาด - 7:21 7:17 7:10 7:17 7:13   - 7:15 7:17 7:21 ขาด 7:12   - 7:15 7:17 7:20 7:15 7:14   - ขาด 7:17 7:23 ขาด 7:15   19 0 4 0 0
  42. เด็กหญิงอารยา แซ่อึ้ง 7:40 ขาด ขาด - 7:41 7:40 7:41 7:41 7:35   - ขาด ขาด ขาด ขาด 7:37   - 7:38 7:43 7:36 7:36 7:41   - 7:39 7:40 ขาด ขาด ขาด   14 0 9 0 0
  43. เด็กหญิงรมิดา หนูทอง -     - - - - - ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 16 0 0
มา 34     0 34 35 32 34     0 32 31 32 0     0 33 33 31 30     0 29 33 31 2     486
สาย 1     0 2 1 2 1     0 1 2 2 0     0 0 0 0 0     0 1 2 2 13     30
ขาด 7     0 6 6 8 7     0 10 10 9 43     0 10 10 12 13     0 13 8 10 28     210
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0