รายงานการมาโรงเรียน ประจำเดือน ปี 2561
ห้อง ม.2/02    จำนวนนักเรียนที่สายเกิน 3 ครั้ง จำนวน คน   จำนวนนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้ง


ชื่อ/วัน
1
2
3
อา
4
5
6
7
พฤ
8
9
10
อา
11
12
13
14
พฤ
15
16
17
อา
18
19
20
21
พฤ
22
23
24
อา
25
26
27
28
พฤ
29
30
31
อา
มา สาย ขาด ลา ป่วย
  1. เด็กชายณัฐนนท์ ทรงพรม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  2. เด็กชายณัฐนนท์ ทรงพรม ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  3. เด็กชายณัฐนนท์ ศรีเจริญ 7:36 7:37 ขาด - ขาด 7:34 7:38 7:40 7:37   - 14:33 7:36 7:37 ขาด 7:41   - 7:37 7:36 7:38 7:37 7:36   - 7:38 7:34 7:37 16:12 ขาด   17 2 4 0 0
  4. เด็กชายตะวัน นวลดี 7:36 7:33 ขาด - 7:34 7:34 7:35 7:37 7:34   - 7:32 7:30 7:34 ขาด 7:33   - 7:36 7:36 7:34 7:32 7:35   - 7:34 7:35 7:34 16:09 7:36   20 1 2 0 0
  5. เด็กชายทินภัทร์ จิวัฒนาไพบูลย์ 7:25 7:27 ขาด - 7:29 7:21 7:29 7:31 16:10   - 7:29 7:24 7:27 ขาด 7:26   - 7:24 7:27 7:29 7:29 7:30   - 7:24 7:29 7:29 16:10 7:30   19 2 2 0 0
  6. เด็กชายธนทัต กลิ่นประชุม 7:33 7:14 ขาด - 7:31 7:39 ขาด ขาด 7:34   - 7:37 7:35 7:41 ขาด 7:24   - 7:40 7:35 7:37 7:31 7:44   - ขาด 7:42 7:27 16:17 7:43   17 1 5 0 0
  7. เด็กชายธนภัทร ปุญสิริ 7:37 7:39 ขาด - 7:37 7:38 7:37 7:38 7:14   - 7:36 7:37 7:38 ขาด 7:36   - 7:36 7:24 7:40 7:40 7:39   - 7:36 7:38 7:21 16:08 7:41   20 1 2 0 0
  8. เด็กชายธนวัฒน์ กรุทวงษ์ 7:11 7:09 ขาด - 16:07 7:11 7:08 7:20 7:11   - 7:15 7:04 7:11 ขาด 7:07   - 7:06 7:10 7:11 7:13 7:13   - 7:11 7:07 7:09 ขาด 7:10   19 1 3 0 0
  9. เด็กชายธนาวุฒิ รัชนีกร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  10. เด็กชายธนาวุฒิ รัชนีกร ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  11. เด็กชายนพอนันต์ คล้ายสังข์ 7:18 ขาด ขาด - 7:22 7:18 7:09 7:19 7:12   - 7:17 ขาด 7:22 ขาด 7:12   - 7:16 7:19 7:19 7:14 ขาด   - 7:21 7:18 7:21 ขาด 7:15   17 0 6 0 0
  12. เด็กชายภัทรพงษ์ ลิ้มธนกิจ 7:14 7:14 ขาด - ขาด ขาด 7:15 7:25 6:59   - 7:14 7:14 7:17 ขาด 6:59   - 7:06 7:18 7:03 7:15 7:10   - 7:15 7:21 7:21 ขาด 7:07   18 0 5 0 0
  13. เด็กชายรัฐภูมิ เถื่อนน้อย 7:43 7:41 ขาด - 7:38 7:41 7:42 7:40 7:34   - 7:26 7:46 7:35 ขาด 7:44   - 7:44 7:36 7:31 7:41 7:38   - 7:40 7:37 7:33 16:11 7:45   20 1 2 0 0
  14. เด็กชายวรธน ข้องม่วง 7:29 7:21 ขาด - 7:26 7:22 7:31 ขาด 7:24   - 7:22 7:22 7:29 ขาด 7:28   - 7:31 7:24 7:27 7:31 7:35   - 7:32 7:30 7:37 ขาด 7:36   19 0 4 0 0
  15. เด็กชายวรัญญู มาตรวิจิตร ขาด 7:44 ขาด - 16:06 7:44 7:46 7:53 7:47   - 7:42 7:48 16:13 ขาด 7:45   - 7:51 7:43 7:41 7:44 7:48   - 7:39 7:54 7:31 16:12 7:42   17 3 3 0 0
  16. เด็กชายวิศรุต วิริยะ ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด 7:01 6:55 7:00   - 6:59 ขาด 6:59 ขาด 7:03   - 6:59 7:00 7:02 7:01 7:01   - 6:56 ขาด 7:02 16:11 6:59   14 1 8 0 0
  17. เด็กชายศุภณัฐ การะเวก 7:18 7:19 ขาด - 7:22 7:18 7:09 7:19 7:12   - 7:17 7:16 7:22 ขาด 7:13   - 7:16 7:19 7:19 7:14 7:16   - 7:21 7:18 7:21 ขาด 7:15   20 0 3 0 0
  18. เด็กชายศุภวัฒน์ ใจมา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  19. เด็กชายศุภวัฒน์ ใจมา ขาด ขาด ขาด - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   - ขาด ขาด ขาด ขาด ขาด   0 0 23 0 0
  20. เด็กชายศุภวิชญ์ อรุณแสงศิลป์ 7:01 7:03 ขาด - 7:08 7:01 7:00 7:05 7:02   - 7:03 7:03 6:59 ขาด 7:02   - 7:02 7:03 7:01 6:59 7:02   - 7:00 7:04 6:58 ขาด 7:03   20 0 3 0 0
  21. เด็กชายอริญชย์ สุนทรนุช 7:29 7:21 ขาด - 7:28 7:23 7:35 7:23 7:24   - 7:29 7:24 7:25 ขาด 7:24   - 7:24 7:23 7:27 7:25 7:22   - 7:27 7:24 7:27 ขาด 7:24   20 0 3 0 0
  22. เด็กหญิงจารุวรรณ ธาระนิธิ 7:38 ขาด ขาด - 7:41 7:11 7:43 7:42 7:33   - ขาด ขาด 7:41 ขาด 16:11   - 7:47 7:35 7:41 ขาด 7:38   - 7:45 7:38 7:37 16:17 16:14   14 3 6 0 0
  23. เด็กหญิงชคภร ไม้เลี้ยง 7:07 7:12 ขาด - 7:14 7:15 7:16 7:12 7:09   - 7:15 7:10 7:41 ขาด 7:42   - 7:47 7:35 7:13 7:12 7:12   - 7:12 7:12 7:12 ขาด 7:12   20 0 3 0 0
  24. เด็กหญิงฐิติยา ทองสุข 7:17 ขาด ขาด - 7:18 7:11 7:16 7:18 7:22   - 7:15 7:20 7:25 ขาด 7:19   - 7:15 7:23 7:23 7:21 7:25   - 7:22 7:23 7:24 16:17 7:23   19 1 3 0 0
  25. เด็กหญิงณัฐวรรณ แถลงกิจ 7:30 7:32 ขาด - 16:07 7:30 ขาด 7:32 7:31   - ขาด 7:33 16:09 ขาด 7:30   - 7:29 7:30 ขาด 7:38 7:28   - 7:29 7:31 7:33 16:10 7:33   15 3 5 0 0
  26. เด็กหญิงธนภรณ์ เพ็ชรพ่วงพันธุ์ 7:11 7:23 ขาด - 7:24 7:30 7:21 7:32 7:04   - 7:24 7:27 7:31 ขาด 7:30   - 7:29 7:28 7:29 7:28 7:14   - 7:30 7:27 7:30 ขาด 7:19   20 0 3 0 0
  27. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ 7:30 7:32 ขาด - 7:27 7:30 7:33 7:32 7:31   - 7:26 7:33 7:33 ขาด 7:30   - 7:29 7:30 7:33 7:38 7:28   - 7:29 7:31 7:33 ขาด 7:33   20 0 3 0 0
  28. เด็กหญิงธิญาดา จันทร์เรืองรอง 7:30 7:27 ขาด - 7:30 7:28 7:35 16:06 7:33   - ขาด 7:29 7:36 ขาด 7:39   - 7:36 7:28 7:36 7:34 7:32   - 7:30 7:28 7:30 16:10 7:30   18 2 3 0 0
  29. เด็กหญิงนิรัชพร คำหรรษา 7:44 7:47 ขาด - 7:51 16:14 7:46 ขาด 7:40   - 7:44 7:45 7:47 ขาด 7:51   - 16:11 7:43 7:42 15:58 7:45   - 7:41 7:44 ขาด 16:10 7:46   15 4 4 0 0
  30. เด็กหญิงพิมลวรรณ ศรีคำทา 7:16 7:19 ขาด - 7:21 7:17 7:10 7:17 7:13   - 7:15 ขาด ขาด ขาด 7:11   - 7:15 7:17 7:20 7:15 7:14   - 7:19 7:17 7:23 ขาด 7:14   18 0 5 0 0
  31. เด็กหญิงวรกมล ธรรมโหร 7:13 7:11 ขาด - 7:16 7:10 7:19 7:17 7:19   - 7:28 7:25 7:18 ขาด 7:22   - 7:30 7:15 7:25 7:03 7:31   - ขาด 7:23 7:06 ขาด 7:22   19 0 4 0 0
  32. เด็กหญิงสุภาพร ปรางสร 7:25 7:33 ขาด - 7:25 7:24 7:24 7:35 7:33   - 7:28 7:26 7:30 ขาด 7:29   - 7:32 7:31 7:31 7:26 7:30   - ขาด ขาด 7:28 16:09 7:29   18 1 4 0 0
  33. เด็กหญิงอภิสรา สุขจินดา 7:29 7:26 ขาด - 7:30 7:29 7:34 7:33 7:32   - 7:30 7:29 7:36 ขาด 7:39   - 7:36 16:13 7:36 7:34 7:32   - 7:30 7:28 7:30 16:12 7:30   19 2 2 0 0
มา 25     0 21 24 25 23     0 23 23 24 0     0 26 26 26 25     0 24 25 26 0     366
สาย 0     0 3 1 0 1     0 1 0 2 0     0 1 1 0 1     0 0 0 0 15     26
ขาด 8     0 9 8 8 9     0 9 10 7 33     0 6 6 7 7     0 9 8 7 18     169
ลา 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0
ป่วย 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0 0 0 0 0     0